ارزیابی خوردگی آمالگام دندانی

دکتر زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا مسگر

اخیراً پژوهشگران آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران موفق شدند خوردگی تعدادی از محصولات آمالگام دندانی تولید شده در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و استرالیایی (“110 Plus”، “ANA 2000”، “Cinalux”، “Solaloy”، “Cinasilver” ، “SDI GS-80 Regular Set”، “Contour regular Kerr”، “GK-110”، “World Work”) را بر اساس استاندارد ISO 17988: 2014 که در سال¬های اخیر در این حوزه تدوین گشته است، مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین آزمون¬های مکمل همچون مطالعه میکروسکوپی ریزساختار آمالگام¬ها

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V5.7.2.0