کتاب استاندارد ISO 26000:2010 راهنمای مسئولیت اجتماعی

دکتر سعیدرضا رحم دار، محمد فرزین نیا، علی بهنام

مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی اگرچه در محیط کسب و کار کشور مقوله جدیدی محسوب می-گردد، اما از سالهای دور شرکتها و سازمانهای بسیاری به طور داوطلبانه در امور خیرخواهانه مشارکت داشته¬اند. در این میان آنچه حائز اهمیت است حرکت سازمان فراتر از اجرایی نمودن فعالیتهای ساده خیرخواهانه و قرار گرفتن در چارچوبی نظام¬مند تحت عنوان "مسئولیت اجتماعی شرکتی" است، به این مفهوم که کسب و کار به گونه‌ای مدیریت شود که انتظارات اخلاقی، اجتماعی، زیست¬محیطی، قانونی در دو حوزۀ داخلی و بین¬المللی پاسخ داده شود و مشارکت فعال در ساخت

شرکت اوزان نیز بعنوان شرکتی پیشرو در مقوله تجهیزات پزشکی کشور، از دیدگاه نوع کسب و کار خود پیوند محکمی با مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد، چراکه تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز نظام سلامت کشور آنهم در سطحی وسیع، خود نوعی خدمت به جامعه و مردم محسوب می­گردد. از سوی دیگر نیز، تعلق صد‌درصدی این شرکت به سازمان معظم تأمین اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سنگینی را برعهده اوزان قرار داده است، لذا در سند استراتژیک شرکت که در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفته است، مسئولیت اجتماعی بعنوان یک عنصر اصلی و اساسی دیده شده و با نگاهی ویژه یکی از استراتژیهای اصلی، مدیریت منافع و روابط با ذینفعان انتخاب شده است. برنامه­های عملیاتی زیادی نیز در این حوزه در دستورکار بوده و در ارزشهای سازمانی و کدهای اخلاقی نیز مقوله­های شفافیت در کسب و کار، وفاداری به تعهدات و توجه به کارکنان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این، در فعالیتهای زیست­محیطی نیز در راستای نظام­مند شدن رویکردهای مرتبط پس از اخذ استاندارد 14001 ISO در سال 1392، مشارکت فعال در کسب دستاوردهایی همچون برگزیده صنعت سبز برنامه­ریزی و اجرایی شده است. در این مقطع از فعالیت شرکت، به نظر می‌رسد نیاز به یکپارچه­سازی رویکردهای موجود مسئولیت اجتماعی در چارچوب مشخص وجود دارد که انگیزۀ تمرکز بر استانداردISO 26000 در همین راستا بوده است. بر اساس برنامه­ریزهای صورت­گرفته هدف­گذاری شده است تا اوزان به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی فعالیت نماید.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها
    V5.7.2.0