پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • شرکت اوزان
کد خبر : ۲۰۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ناگهاني...
کد خبر : ۱۹۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
نشست مشترک اعضای اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با مدیرعامل شرکت اوزان/ جهش تولید با کیفیت را در حوزه تجهیزات پزشکی محقق خواهیم کرد...
کد خبر : ۱۹۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 
بزرگداشت یاد وخاطره همکار عزیزمان مرحوم مغفور آقای پویا پارسا
کد خبر : ۱۹۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ناگهاني همكار عزيزمان...
کد خبر : ۱۹۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
شرکت اوزان در شش سال گذشته جهش تولید مستمر داشته و داردهمواره به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در حوزه تجهیزات پزشکی کشور ......
کد خبر : ۱۹۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
پیرو آگهی مناقصات شماره 99/26 و 99/27 شرکت اوزان (سهامی خاص) مندرج در صفحه 11 تاریخ 1399/04/07 روزنامه همشهری در خصوص خرید ماده هپارین و ماده انوکساپارین....
کد خبر : ۱۹۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ 
شرکت اوزان (سهامی خاص) در نظر دارد 1200 کیلوگرم ماده هپارین و 200 کیلوگرم ماده انوکساپارین ....
صفحه1از512345.بعدي.برو
گروه دورانV5.7.2.0