• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۰۳۶
سرانه تولید

سرانه تولید در سال  92 به میزان 13 کیلوگرم به ازای یک نفر بوده که این میزان در سال 99 به بیش از 231 کیلوگرم به ازا یک نفر رسیده است. ، به بیان دیگر سرانه تولید رشد 1676 درصدی داشته و عملا 17.8 برابر شده است.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0