• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ 
  • کد خبر : ۲۰۳۵
واكسیناسیون كرونای پرسنل شركت..

واکسیناسیون کرونای پرسنل شرکت اوزان در محل کارخانجات دارو پخش انجام گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0