• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۰۳۱
واحد تولیدی شركت اوزان در نمای جدید

کارخانه شهید دکتر فقیهی در سال 92 حدود 9ماه تعطیل بوده ولی در دوران مدیریت فعلی  بدون هیچ توقف و تعطیلی عملیات ذوب هر هفته انجام شده است.

-به علت بازاریابی نامناسب در سال 92، به میزان 7168 کیلوگرم محصول در جریان ساخت و 6195 کیلوگرم محصول آماده در انبار موجود بوده که این مقدار در پایان سال 99 در مورد محصول در جریان ساخت 184کیلوگرم و در خصوص محصول آماده 361 کیلوگرم بوده و بعبارتی  2350 درصد کاهش داشته است.

-آمالگام کپسولی در سال 92 به میزان 1195 کیلوگرم تولید شده است که این تولید صرفا بصورت بسته بندی بوده و ذوب آنها (تولید) بطور کامل مربوط به سال 91 میباشد، با عنایت به این موضوع و بر اساس اینکه  میزان تولید آمالگام کپسولی  در سال 97 به 6892 کیلوگرم یعنی 6 برابر شده است  و در سال 99 این میزان  به 4777 کیلوگرم رسیده است که نشان از  4 برابر شدن تولید و  رشد 300 درصدی آن دارد.  

- کل تولید آمالگام پودری که عملا هزینه سربار را به علت استحصال مجدد افزایش میدهد نیز در سال 92 به میزان 839 کیلوگرم بوده که از این مقدار تنها 439 کیلوگرم مربوط به عملیات ذوب و تولید در سال  92 و مابقی محصول نیمه ساخته شده سال 91 بوده است،  این مقدار در سال 99 به 80  کیلوگرم کاهش یافته است یعنی حدود 90 درصد کاهش داشته است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0