• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ 
  • کد خبر : ۲۰۲۸
نیروی انسانی طی مدیریت فعلی

تعداد نیروی انسانی شرکت اوزان در سال 92 برابر با 92 نفر و در انتهای سال 99 و ابتدای سال 1400 این میزان به 51  نفر رسیده است، علیرغم اینکه در دوره مدیریت فعلی شاهد کاهش 45 درصدی نیروی انسانی بوده ایم ولیکن میزان فروش نسبت به سال 92 حدود 1250 درصد افزایش داشته است. این موضوع مبین این نکته است که بهره وری فروش در دوره مدیریت فعلی 25 برابر شده است، بعبارتی نسبت فروش به نیروی انسانی در سال 99 نسبت به سال 92 حدود 2400 درصد افزایش داشته است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0