• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ 
  • کد خبر : ۲۰۱۱
تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه معاملات....
باتوجه به اینکه بیش از ۵۱٪ سهام شرکت اوزان متعلق به سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی می باشد لذا ......... .

باتوجه به اینکه بیش از ۵۱٪ سهام  شرکت اوزان متعلق به سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی می باشد  لذا دانشگاه  های علوم پزشکی کشور می تواند خرید های خود را از طریق تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه معاملات بدون برگزاری مناقصه از این شرکت انجام دهد لازم به ذکر است تامین تجهیزات براساس نقطه نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ذیربط انجام خواهد پذیرفت.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.2.0