• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
  • کد خبر : ۲۰۱۰
عملكرد 9 ماهه سال 1399 شركت اوزان
عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ شرکت اوزان توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) مورد ارزیابی قرار گرفته ........

عملکرد ۹ ماهه سال  ۱۳۹۹ شرکت اوزان توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) مورد ارزیابی قرار گرفته ، شرکت اوزان با احتساب امتیاز ۱۰۰ ،(امتیاز کامل) رتبه اول را در بین شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو) و کل شرکتهای  شستا،به خود اختصاص داده است. این موضوع به نوبه خود در سوابق شرکت اوزان کم نظیر می باشد

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.2.0