• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۰۰۵
انعقاد تفاهم نامه
انعقاد تفاهم نامه مابین شرکت اوزان و شرکت نورس عمان ...

در راستای حل مشکلات انتقال ارز خصوصا در مورد ارز دولتی لازم بود خط انتقال ارز مناسبی جهت شرکت اوزان و سایر شرکت ها ایجاد گردد. با هماهنگی بانک مرکزی شرکت نورس عمان پس از رجیستر شدن در بانک های مرکزی دو کشور انتخاب و عقد قرارداد همکاری را با شرکت اوزان به انجام رسانید.تا کنون بیش از ۵۰ میلیون یورو ارز درقالب ریال عمان MT103 گرفته و قریب به ۱۰میلیون یورو ازآن به ذینفع ها رسانده شده است .پیش بینی می گردد این خط تا پایان سال بیش از ۱۰۰ میلیون یورو مبادلات ارزی ایجاد نماید. انعقاد قرارداد بین عالی ترین مقامات دو شرکت آقای حمودالهاشمی و دکتر سعیدرضا رحم دار انجام پذیرفت.

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۸

برچسب ها

    V5.7.2.0