اوزان دریافت نشان C4 در ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی توسط اوزان
.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }
شنبه, 4 خرداد 1398
  • En
    /  5
عنوان : دریافت نشان C4 در ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی توسط اوزان
کد خبر : ۱۹۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 

امتیاز :  ۲/۳۳ |  مجموع :  ۶

در راستای استراتژی ارتقاء سطح سازمانی و همچنین توجه به رویکرد علمی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت عامل و هیات مدیره شرکت اوزان، این مجموعه برای دومین بار در ارزیابی جایزه استاندارد 34000 منابع انسانی حضور یافت، تا ضمن یادگیریهای مناسب، با پیشرفت یک پله ای در مکان C4 این جایزه قرار گیرد و در عمل، از فاز بلوغ مقدماتی وارد فاز بلوغ میانی در فرایندها و نگرش های منابع انسانی گردد.

شایان ذکر است این جایزه به همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و محوریت پروفسور قلی پور برپا گردیده است و امسال نیز برای دومین دوره پیاپی، اهداء نشان های این جایزه، همزمان با اختتامیه کنفرانس مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صورت گرفت که نشان C4 توسط جناب آقای علیرضا برقی عضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اداری شرکت اوزان دریافت گردید.

کوچک‌سازی، بازآرایی و مهندسی ساختار سازمانی، گریدینگ شغلی، مهندسی مجدد فرآیندها، مدیریت دانش، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند بازخور، طراحی شغل، گردش شغلی، کار تیمی، کار انعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، منتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم‌های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستمهای رشد و ارتقاء، برنامه‌های ایمنی، امنیت، بهداشت، ارتباطات سازمانی و ارگونومی همگی از جمله فرایندهایی است که در این جایزه در قالب مدل یکپارچه استاندارد 34000 مورد ارزیابی جدی قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگرش های منابع انسانی در این جایزه با بهره گیری از پرسشنامه ای استاندارد، اندازه گیری می شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0