اوزان بازدید هیات 9 نفره شركت صا ایران از واحد تولیدی شركت اوزان (كارخانه شهید دكتر فقیهی)
.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }
دوشنبه, 31 تير 1398
  • En
    /  3
عنوان : بازدید هیات 9 نفره شركت صا ایران از واحد تولیدی شركت اوزان (كارخانه شهید دكتر فقیهی)
کد خبر : ۱۹۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

طی بازدید هیات 9 نفره مدیران ارشد بخش تجهیزات پزشکی شرکت صا ایران در روز دوشنبه مورخ 25/4/97 از واحد تولیدی شرکت اوزان (کارخانه شهید دکتر فقیهی) امکان سنجی آغاز همکاریهای مشترک در زمینه تولید و بازرگانی برخی اقلام و تجهیزات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت اوزان در راستای استراتژیهای تدوین شده، مشارکت با مجموعه های هم گروه و همکار را در دستور کار قرار دارد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0